Erythema multiforme-lignende reaktion på grund af hennatatovering

Ugeskr Læger 2011;173(1):51-52

Kasuistik

Carsten Sauer Mikkelsen, Frederik Liljefred & Dorthe Bisgaard Mikkelsen Dermatologisk-venerologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

En 15-årig pige fik efter en rejse i Marokko en svær og sjælden type 4-kontaktallergisk reaktion på grund af hennatatoveringer i panden, på et underben og på en underarm.

Hennatatoveringer opfattes ofte af modtageren som værende ufarlige, men i tilfældet her måtte der systemisk prednisolon under udtrapning til for at bringe ro i tilstanden, og fem måneder efter var der fortsat postinflammatorisk hyperpigmentering.

På trods af udvikling af en så svær kontaktallergisk reaktion kan der lappeprøvetestes for parafenylendiamin (PPD).

Sygehistorie

En 15-årig, tidligere rask pige blev tilset ambulant pga. et akut opstået udslæt efter en hennatatovering. Knap tre uger forinden havde hun under en ferierejse i Marokko fået lavet hennatatoveringer i panden, på højre underarm og på højre skinneben. Efter et døgn fik hun kløende udslæt med små blærer over de tatoverede områder med efterfølgende rødme, hævelse, afskalning og sårdannelse. Trods svagt virkende kombinationssteroid (fusidin-hydrokortison) skete der en gradvis forværring af udslættet, og efter to uger observeredes runde elementer i huden på begge hænder og fødder – uden for de tatoverede områder. Hun havde ingen almensymptomer eller febrilia.

Ved en objektiv undersøgelse blev der fundet kraftig, vesikuløs, sirligt stribet eksemreaktion på de hennatatoverede hudområder i panden, på højre håndryg (Figur 1 ) og på højre skinneben. I tillæg blev der fundet op til 1 cm store kokarder på begge håndrygge, volart på håndleddene og på fødderne uden for de tatoverede områder. Der var ingen affektion på truncus. Patienten var alment upåvirket og afebril.

En polymerasekædereaktionsundersøgelse for herpes 1 og herpes 2 var negativ. Blodprøver viste normale forhold fraset en marginal leukocytose med neutrocytose dog uden forhøjelse af C-reaktivt protein. Tilstanden blev opfattet som en kraftig systemisk kontaktallergisk reaktion på hennatatovering.

Der blev iværksat behandling med tablet prednisolon 25 mg under langsom udtrapning suppleret med potent lokalsteroid. Herunder svandt hudaffektionen ganske langsomt over de næste seks uger. Postinflammatorisk hyperpigmentering var dog fortsat til stede i let grad efter fem måneder.

Der blev gennemført epikutantestning med afdelingens basislappeprøveserie, hvor PPD blev fjernet efter 30 minutter i forventning om, at der kunne komme en meget kraftig lappeprøvereaktion. Ved aflæsning på dag tre blev der som ventet fundet en kraftig allergisk reaktion på PPD. I tillæg var der kraftige reaktioner på black rubber-mix og caine-mix som udtryk for krydsreaktioner.

Diskussion

Ovenstående sygehistorie illustrerer en svær type 4-kontaktallergisk reaktion forårsaget af sorte semipermanente hennatatoveringer.

Den mørke farve i hennatatovering består af hennaekstrakt fra bladene af træet Lawsonia inermis [1]. Henna er tilsat PPD, et sort farvestof, som bruges til at lave mørkere skygger i tatoveringen og bevirker hurtigere tørring [2]. PPD er desværre et stærkt sensibiliserende stof og er oftest den kemiske substans, der forårsager de voldsomme hudreaktioner.

Inflammationen i forbindelse med kontaktallergi over for PPD kan blive så voldsom, at brug af topikalt højpotent kortikosteroid og somme tider systemisk prednisolon kan være indiceret [3]. Antihistamin har ingen rolle ved type 4-relateret hudaffektioner.

Erythema multiforme-reaktioner er tidligere blevet beskrevet kasuistisk som tegn på en svær allergisk reaktion [4]. Postinflammatorisk hypopigmenteringsreaktion af flere måneders varighed ses ofte (leukoderma) [5].

Patienterne bør efterfølgende henvises til en speciallæge i dermatologi for at få foretaget lappetest og få videre rådgivning. Der kan testes enten ved, at lappetesten fjernes allerede efter 30 minutter – alternativ ved brug af en lavere koncentration af PPD. På trods af det forkortede tidsinterval kunne vi i det beskrevne tilfælde aflæse en signifikant positiv reaktion

Stort set alle hårfarver indeholder i dag PPD, hvorfor man ved PPD-allergi fremover bør undgå al slags hårfarvning og hennatatovering.

Hennatatovering, også kaldet semipermanent tatovering eller midlertidig tatovering, er blevet tiltagende populært blandt børn og teenagere i Skandinavien, specielt i forbindelse med ferieophold i Middelhavslandene i Sydeuropa. Henna anvendes desuden ofte i islamiske kulturer og hindukulturer både til tatoveringer af neglene og huden og til hårfarvning.

Da svære hudreaktioner forårsaget af hennatatoveringer er et stigende problem hos børn og unge, bør disse tatoveringer fra lægelig side kraftigt frarådes, og et egentlig internationalt forbud mod PPD i præparater, der kommer i kontakt med huden, anbefales.

Litteratur

  1. Jovanovic DL, Slavkovic-Jovanovic MR. Allergic contact dermatitis from temporary henna tattoo. J Dermatol 2009;36:63-5.
  2. Evans CC, Fleming JD. Images in clinical medicine. N Engl J Med 2008;359:627.
  3. Nawaf AM, Joshi A, Nour-Eldin O. Acute allergic contact dermatitis due to paraphenylenediamine after temporary henna painting. J Dermatol 2003;30:797-800.
  4. Sidwell RU, Francis ND, Basarab T et al. Vesicular erythema multiforme-like reaction to para-phenylenediamine in a henna tattoo. Pediatr Dermatol 2008;25:201-4.
  5. Valsecchi R, Leghissa P, Di Landro A et al. Persistent leukoderma after henna tattoo. Contact Dermatitis 2007;56:108-9.
One thought on “Erythema multiforme-lignende reaktion på grund af hennatatovering”

Comments are closed.

Har du også læst?