Nyt netværk: Fremtidens praktiserende læger danner debatklub

Link: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=15&public_modtager=5&public_nyhedsId=91994

d. 27/8-2013

DU-PLO – eller De Unge PLO’ere – er navnet på et nyt netværk, som er ved at etablere sig i kølvandet på den netop afsluttede konflikt mellem PLO og Danske Regioner.

I første omgang drejer det sig om et par håndfulde uddannelseslæger på vej mod almen praksis, som under konflikten ikke i høj nok grad følte sig repræsenteret af Yngre Læger.

De følte ej heller, at alt hvad de “voksne” i PLO sagde og mente nødvendigvis dækkede deres holdning.

Og Forum af Yngre Almen Medicinere – der er de yngre kommende almenmedicineres underafdeling af Dansk Selskab for Almen Medicin – har det videnskabelige og uddannelsesmæssige som spidskompetence. Ikke det fagpolitiske.

Derfor DU-PLO.

Vi tester af om der er behov for os
“Vi savner nogle, der repræsenterer fremtidens almen medicinere i de fagpolitiske spørgsmål. PLO er jo vores kommende fagforening. Derfor prøver vi nu af, om der er et reelt behov for DU-PLO eller ej”, siger en af initiativtagerne Frederik Liljefred, der er i hoveduddannelse og i øjeblikket arbejder i Lægehuset i Nivå.

Han understreger, at DU-PLO på dette stadie “forsat er på tegnebrættet og derfor uden vedtægter og et fast holdningskatalog. Vi har en masse idéer, men det er vigtigt, at alle kommende almen medicinere har mulighed for at komme med input og medinddrages, så vi får et bredt fundament for organisationen”.

Den lille gruppe har heller ikke lagt sig fast på, om DU-PLO bør være en underafdeling i PLO eller ligge under Yngre Læger:

Yngre Læger repræsenterede os ikke
“Vi var dog flere kommende almene medicinere, der under konflikten ikke følte, at Yngre Læger rigtigt repræsenterede os. Vi er godt klar over, at der er mange interesser i Lægeforeningen internt i en hektisk konfliktfase. Men vi er flere, der føler, at Yngre Læger burde være gået skarpere til stålet og om ikke andet værdipolitisk have forsvaret almen praksis som uddannelsessted og institution”, siger Frederik Liljefred og fortsætter:

“Men vi ønsker ikke at blive opfattet som en modreaktion til hverken Yngre Læger eller Forum for Yngre Almen Medicinere. Vi er mest optaget af fremtiden, hvor vi mener, at fremtidens kommende almene medicinere bør få en fagpolitisk stemme. Os, der er på vej ind i faget, mener jo ikke nødvendigvis det samme som en praktiserende læge over 60, der snart skal sælges sin klinik og således er på vej ud af specialet. Vi er fremtidens praksislæger så vi synes, vi har en eksistensberettigelse og at vores stemme også bør høres”, siger Frederik Liljefred og afslutter:

“Det kunne også være spændende om DU-PLO kunne rejse fagpolitiske debatter, man ikke tør tage i PLO f.eks. omkring honeringssystemet, differentieret konsultationstakster og fungere som sparringspartner for PLO til at belyse fagpolitiske spørgsmål i en yngre almen medicinsk kontekst”.

Foreløbig deler unge kommende almene medicinere sine tanker på Facebook i DU-PLO-initiativgruppen og på du-plo.dk.

Den lille gruppe vil samle interesserede til et møde i løbet af efteråret.

Har du også læst?