Konflikt giver unge almenmedicinere kolde fødder

Interview til Ugeskrift for Læger nr. 23 år 2013 (Ugeskr Læger 2013;175(23):1620)

Genovervejer valg af specialeFrederik Liljefred, der netop er begyndt i hoveduddannelsen i almen medicin, finder det nedslående tal fra FYAM »helt forståeligt« og noget, regionerne næppe havde kalkuleret med, før de rykkede i felten mod lægerne.

»Regionernes udspil har medført megen utryghed. For hvad bliver det næste?«, siger han. »Hvis man står foran at investere en betydelig sum penge i en praksis uden at kende rammerne eller vide, om man får medbestemmelse i indholdet, så vil jeg også være betænkelig«.

»Regionerne glemmer det, de får gratis, ved at praksis står for al ledelse og drift og ikke mindst den kontinuitet, det sikrer, at lægerne er virksomhedsejere. Hvor mange andre læger er det samme sted i 25 år? Det er ikke, fordi vi er konservative – tiderne har vist, at praksis alligevel har formået at flytte sig – med it, kvalitetssikring i form af datafangst, efteruddannelse uafhængigt af industrien og så videre«, siger Frederik Liljefred.

Norge kunne blive alternativet
»Jeg ville gerne være en stolt almenmediciner, men det er regionerne ved at ændre på. Konflikten har fjernet en del af glæden ved at være startet i hoveduddannelsen«, siger han.Da Frederik Liljefred valgte almen medicin, var en del af tiltrækningen det brede patientklientel og det varierede sygdomsspektrum. Men det betød også meget, 
at man i egen praksis har stor indflydelse på egen hverdag og følelsen af – inden for de givne rammer – at være herre i eget hus:»Man bestemmer selvfølgelig ikke 100 pct. Men man kan organisere sig efter de tilbud, der er, og det, patienterne efterspørger. Den medbestemmelse bliver der pillet ved med dette lovforslag. Det pres oplever jeg som urimeligt stort«, siger Frederik Liljefred.Har konflikten fået dig til at genoverveje dit valg af speciale?

»Ja. Og hvis regionerne kommer igennem med alle de krav, som er kendt nu, er det ikke usandsynligt, at jeg vil revurdere«, siger Frederik Liljefred.

Og da han er begyndt i en hoveduddannelse og ikke er ramt af fireårsreglen – og samtidig har brede kompetencer og erfaringer fra andre introduktionsuddannelser, kan han godt se sig selv i et andet speciale, hvis det bliver for broget:

»Alternativet kunne være geriatri eller psykiatri. Det er to specialer, jeg tidligere har trivedes godt i. Praksis i Norge kunne også være et alternativ«, siger han.

Som det tog sig ud i den trykte version:

genovervejer valg af speciale

Har du også læst?