Kommende PLO’ere: Yngre Læger skal stoppe forhandlinger om 1813

Kommende PLO’ere: Yngre Læger skal stoppe forhandlinger om 1813
DagensMedicin 1. november 2013: http://www.dagensmedicin.dk/almen-praksis/karriere/kommende-praktiserende-lager-er-vrede-over-yngre-lagers-rolle-i-1813/

Det er usolidarisk over for Praktiserende Lægers Organisation, at Yngre Læger er i gang med at forhandle med Region Hovedstaden om vilkårene for at arbejde i 1813.

Det mener gruppen DU-PLO, De Unge PLO’ere, som er hoveduddannelseslæger i almen medicin og yngre speciallæger uden egen praksis.

Gruppen har sendt et brev til formanden for Yngre Læger, Lisbeth Lintz, hvor i, den tager skarp afstand fra, at Yngre Læger er gået ind i forhandlingerne. I brevet skriver de:

»Vi undrer os over, at der ikke er en større solidaritet delforeningerne i mellem, og at I ikke melder hus forbi netop med begrundelse i, at det er et almen medicinsk fag- og kompetenceområde, der bør varetages af nuværende såvel som kommende almen medicinere.«

En af personerne bag brevet er Anne Louise Born Sylvest, som er hoveduddannelseslæge. Hun siger:

»Det er uforståeligt, at Yngre Læger, vores fagforening, går ind i kampen for at sikre 1813 lægedækning og ikke i stedet melder hus forbi og lader det være op til PLO og 1813 at finde en fælles overenskomst. Under lægekonflikten var Lisbeth Lintz, formand for YL, ellers ude gentagne gange og komme med venlige opfordringer til PLO om netop at ‘PLO og Danske Regioner bør genoptage overenskomstforhandlingerne,« siger hun.

En anden af initiativtagerne Frederik Liljefred følger op:

»Jeg er bekymret for, at Yngre Læger er ude i et andet ærinde, nemlig at sikre andre medlemmer i Yngre Læge-regi, f.eks. de kommende FASere, et nyt fritidsjob på 1813. Det mener jeg ikke at YL kan forsvare rent lægefagligt,« siger Frederik Liljefred.

Formanden for Yngre Læger, Lisbeth Lintz, forklarer i et åbent brev som et svar på det åbne brev, hvorfor Yngre Læger deltager i forhandlingerne med Region Hovedstaden:

»Det står regionen frit for at ansætte læger på de eksisterende overenskomster og aftaler. Det betyder, at Region Hovedstaden som arbejdsgiver kan ansætte de læger, det passer dem. Det er derfor ikke muligt at forhindre, at der bliver ansat læger – hvis nogen søger arbejdet. Ved at indgå i forhandlinger har vi til gengæld mulighed for at påvirke aftalerne, så de i højere grad tager højde for de særlige forhold i lægevagtsarbejdet, og så løn og arbejdsvilkår bliver så gode som muligt, og ikke mindst så uddannelsen af fremtidens almen medicinere får ordentlige rammer,« skriver hun og fortsætter:

»Forhandlingerne er ikke en blåstempling af den nye lægevagt. Yngre Lægers politik er, at speciallægerne skal i front – sammen med de uddannelsessøgende læger. Det er bedst for kvaliteten af patientbehandlingen, og det giver de bedste læringsmuligheder for fremtidens speciallæger.Yngre Læger mener, at adgangen til regionens fælles akutmodtagelser skal ske visiteret af speciallæger i almen medicin. Det gælder også lægevagten i Region Hovedstaden,« skriver Lisbeth Lintz.

Respons på brev udarbejdet af DU-PLO med 122 medunderskrivere:

Kære Lisbeth Lintz,

Vi kan forstå, at du i øjeblikket er i færd med at forhandle om en overenskomst med Region Hovedstaden vedrørende den nye akutfunktion 1813.

Vi er en række kommende almen medicinere, medlemmer af Yngre Læger, som er svært foruroligede over dette.

Vi skriver således i håb og forventning om, at du vil lytte til os, dine medlemmer.

Vi mener, at akut opstået sygdom i vagttiden er et almen medicinsk fag- og kompetenceområde og derfor skal varetages af almen medicinere.

1813 har ikke ønsket at lave en aftale med PLO, men forsøger sig derfor nu med YL og Overlægeforeningen for at få dem til at indgå i ordningen.

Vi er oprigtig bekymrede for kvaliteten af arbejdet og patientsikkerheden i den nye 1813, netop fordi det ikke varetages af dem, som har spidskompetencen til at visitere og behandle almen medicinske problemstillinger i vagttiden.

Det er imidlertid ikke kun kvaliteten og patientsikkerheden, som vi ønsker at henlede din opmærksomhed på, men også, at du er ved at indgå en overenskomstaftale, hvor arbejdet tilhører en anden delforening.

Vi undrer os over, at der ikke er en større solidaritet delforeningerne i mellem, og at I ikke melder hus forbi netop med begrundelse i, at det er et almen medicinsk fag- og kompetenceområde, der bør varetages af nuværende såvel som kommende almen medicinere.

Vi kommende almen medicinere og PLO’ere ønsker ikke at påtage os arbejde, som vores fremtidige delforening er blevet fyret fra. Vi anser derfor ikke disse forhandlinger som en varetagelse af de almen medicinske uddannelseslægers interesser – læger der er organiseret i YL og derved er dine medlemmer.

Vi opfordrer dig derfor til at stoppe forhandlingerne med Region Hovedstaden med begrundelse i, at almen medicinsk arbejde bør varetages af læger organiseret i PLO samt uddannelseslæger i specialet almen medicin.

Det er vores klare holdning, at skal der forhandles med Region Hovedstaden om almen medicinsk arbejde i akutfunktionen 1813, skal disse forhandlinger foregår i PLO-regi.

Så kære Lisbeth Lintz, lyt til dine medlemmer og stop forhandlingerne med Svend Hartling!

Med venlig hilsen

Maria Krüger, Frederik Liljefred, Sarah Dalskov, Pearl Shelly, Annette Therese Fibiger, Karen Holbøll, Tina Hentze, Mette-Marie Orebo Holmström, Maria Holmskov, Trine Ligaard Azza, Helene Spielberg Andersen, Dinah Høngaard, Sussi Nørgaard Thomsen, Majken Frederiksen, Kamilla Ingemann Thomsen, Helga Gøtke Christiansen, Anne-Sofie Menck Nielsen, Maria Holmegaad Sørensen, Kimie Lago, Louise Løjborg, Mie Boesen Martinussen, Anne Katrine Berner, Louise Højgaard Clausen,  Anders Rask Hansen, Michele Saldo, Maja Stegeager Kaltoft, Tine Elisabeth Hansen, Hanus Debes Joensen, Laura Zeuthen Andersen, Sara Maria Wandt, Sofie Noe Westh, Kristian Holst Nygaard, Dorthe Manthorpe, Anders Tendal Paulsen, Anders Johansen, Birgitte Groth Berthelsen, Stine Chabert, Louise Hänschell, Frank Krarup Andersen, Anja Pedersen, Nicki Broholm Holst Sørensen, Mette Dia Milling, Jens Lindegaard Alex Petersen, Lisbeth Breum Østergaard, Thorbjørn Haslund, Majken Stadkær Askholt, Maria Wulff Hauritz, Dorthe Møllgaard Kristensen, Sanne Eduard, Anders Erreboe, Nadeem Anwar, Louise Traberg, Thomas Wacher Lentz, Maria Carlsen Ledet, Michael Christensen, Jeppe Kallesøe, Thomas Andersen, Kasper Poulsen, Morten Villadsen, Heidi Juul Dahlgaard, Lisbeth Rossel, Karen Suarez Krabbe, Tone Folkedal, Lina Nyqvist, Mette Bjørn Kristensen, Anne Holm, Morten Ebbesen, Trine Ravnborg, Thomas Kofod-Andersen, Tanja Molzen, Joen Steendahl, Linda Wiman, Kirstine Fossar Fabritius, Pernille Wisborg-Møller, Morten Lund, Helle Ranzau, Mads Møller, Laura Hestehave, Saskia Engels, Sabrina Torrens, Camilla Brandt, Maria Østerby, Signe de Neergaard, Christian Jakobsen, Alexander Holk Henriksen, Nina Ã…slund, Simon Birk Tousgaard, Steffen Peter Bjerring Johan Bjerring, Ida Ringsborg Madsen, Nicolai Rosenfalck Johansen, Ane Lyng, Louise Vigel Lindahl, Christina Lerche, Louise Dich Larsen, Hanne Bramaholm Hager, Louise Arp Steenberg, Benedicte Ersted Ansbæk, Stefan Bendtzen, Rikke Olsen Meylling, Kristine Boss Skårhøj, Peter Fraas Nielsen, Adam Bækgaard Nissen, Stefanie Camilla Heinemann, Eva Bohnstedt Christensen, Mia Sindberg Skov-Madsen, Stine Helgstrand, Anna Skibsted, Katrine Johnsen, Signe Krogh Fischer-Nielsen, Steffen Holst Holmvard, Saham Ghavidel, Tora Hoffmeyer, Karen Colding Laustrup, Anne Blom, Marianne Fossum, Morten Veilemand Kollander, Melanie Veber, Maria Ã…hlander Olsen, Maria Ferløv Thomsen, Lene Holst Nygaard, Heidi Pacino, Rune Gade Maagensen, Sophie Rydahl, Natalie Fagerholdt, Rasmus Hjardem-Hansen og Anne Louise Born Sylvest

Har du også læst?