For første gang i fem år skal jeg arbejde med papirjornaler


Hvilket andet speciale ville du skifte til, hvis det skulle være?

Almen medicin eller geriatri. Jeg kan godt lide det tværfaglige samarbejde og somatikken. Jeg er nu i gerontopsykiatrien, som man på en måde kan sige er en slags mellemting mellem de to specialer. Jeg er lige startet. Og det er netop for at finde ud af, om det er psykiatrien eller somatikken, som er min fremtid.

Hvornår gjorde du sidst en forskel som læge?
Nu har jeg jo lige skiftet job og er midt i et introforløb på en ny afdeling. Skiftet var fra psykiatrien i Vejle til Gentofte. Men jeg håber, jeg har gjort en forskel i dag, hvor jeg har talt med en patient, som er plaget af en ekstremt høj træthed, og som henvender sig med nogle depressive træk. Men det bunder nok mere i en medicinsk overbehandling, og der har vi så prøvet at sanere i patientens medicin. Så må vi se, om ikke trætheden letter, og humøret bliver bedre.

Hvilken læge har betydet mest for din faglige udvikling?
Det må jeg tilskrive Søren Jakobsen, som er ledende overlæge på Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus. Det er der, jeg fagligt synes, jeg blev løftet mest. Afdelingen viste mig tillid og lod mig vokse med opgaverne.

Hvad var mest interessant på arbejdet i går?
Det var en dum dag. For der var jeg på epj-introduktion. Det er jo ikke det mest spændende. Men jeg kan se en »spændende« udfordring i at gå fra at arbejde på et hospital med fuld epj i Vejle til nu at skulle til at arbejde med papirjournaler. Sjovt at man efter fem års kliniske ansættelser for første gang skal til at arbejde med papirjournaler.

Hvilken sundhedshistorie har senest gjort dig vred?
Det er jo glædeligt, at den nye regering vil arbejde for psykiatrien, men det gør mig vred, at man politisk vælger at se somatikken som flere delmængder, men ikke psykiatrien på samme måde. Der er f.eks. den ældre somatiske patient og den akutte somatiske patient. Psykiatrien rummer flere aspekter, end man politisk og populistisk melder ud. Det må gerne blive mere nuanceret.

Hvilken kollega har du senest glemt at rose?
Jeg vil gerne rose Anette Bygum. Hun er uddannelsesansvarlig overlæge på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital. I forbindelse med min ansættelse på Hudafdelingen forsøgte hun at skabe et godt uddannelsesmiljø og god faglig udvikling, og det vil jeg gerne takke for hendes bidrag til.

Hvis du fik tre måneders ferie, hvad ville du så gøre?
Så ville jeg tage familien med i en autocamper rundt i USA. Det kunne være oplevelsen. At se USA fra landevejen. Det er vel en gammel drøm – noget, der skal prøves en dag. Vi ville tage op og ned langs vestkysten.

Som artiklen tog sig ud i Ugeskrifet For første gang i 5 aÌŠr skal jeg arbejde med papirjournaler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Har du også læst?