Er der en læge til stede? DU-PLO event på Kultorvet lørdag d. 16. november 2013

Unge læger i protest: Er der en læge til stede?
MetroXpress 14. nov 2013 http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/19475650

Unge læger går på gaden i København i protest mod nedlæggelsen af lægevagten.
Skrantende københavnere kan på lørdag få en åben ‘lægevagtskonsultation’, hvis de lægger vejen forbi Kultorvet. Her vil cirka 40 læger i kitler og med stetoskop om halsen nemlig dukke op og under overskriften ‘Er der en læge til stede?’ markere deres utilfredshed med den planlagte nedlæggelse af lægevagten i Region Hovedstaden.

  • Som læge er jeg meget bekymret og ser med alvor på den beslutning Region Hovedstaden har taget om at nedlægge lægevagten. Både ud fra et fagligt, men også ud fra et menneskeligt synspunkt. Jeg frygter at de svage og ældre patienter bliver taberne, fortæller initiativtager, læge Frederik Liljefred i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at formålet med happeningen er at komme i dialog med borgerne, som om ganske få dage skal sætte deres kryds til regionsrådsvalget, og han understreger, at der IKKE vil blive udført lægefaglige opgaver på Kultorvet.

De unge læger vil være på gaden lørdag klokken 11-14.


Lørdag var 50 læger i kitler mødt op til demonstration i København mod lukning af lægevagten til fordel for 1813.
Dagens.dk 18. november: http://www.dagens.dk/indland/video-50-l%C3%A6ger-i-demonstration-mod-nedl%C3%A6ggelse-af-l%C3%A6gevagten

Efter 31. december er lægevagten i Region Hovedstaden fyret, og i stedet vil du blive mødt af en sygeplejerske i telefonen, når du fremover skal ringe: 1813.

  • Der var en fantastisk opbakning fra byens borgere, som i mange tilfælde slet ikke var klar over Regionsrådets beslutning om fyringen af lægevagten og ikke mindst konsekvensen heraf. Der venter Regionens borgere et chok efter 31. december, siger en af initiativtagerne bag demonstrationen, kommende praktiserende læge, Frederik Liljefred og fortsætter:

  • Som læge er jeg meget bekymret og ser med alvor på den beslutning Region Hovedstaden har taget om at nedlægge lægevagten. Både ud fra et fagligt, men også ud fra et menneskeligt synspunkt. Jeg frygter, at de svage og ældre patienter bliver taberne.

Det underbygges af en netop gennemført YouGov-undersøgelse, der viser, at borgerne og særligt de ældre og svage er utrygge ved 1813. 77 procent af de ældre borgere (over 65 år) i Region Hovedstaden mener, at det er en forringelse, og 62 procent føler sig ligefrem utrygge ved udsigten til at få en sygeplejerske i røret frem for en læge.

Region Hovedstaden nedlægger lægevagten til trods for at undersøgelser fra England, Holland og Sverige har vist, at når sygeplejersker sidder ved telefonen, øges presset på skadestuerne med op til 20 procent og medfører 15-20 procent flere indlæggelser.

Men vigtigst af alt: Sygeplejersker undervurderer graden af akuthed i op til 40 procent af tilfældene.

  • Borgerne i Region Hovedstaden må frygte forlængede ventetider i de medicinske modtagelser, skadestuer og i lægekonsultationerne og det kan ende med fatale konsekvenser, slutter Frederik Liljefred.

50 unge læger i protest
DagensMedicin 18. november: http://www.dagensmedicin.dk/almen-praksis/nyheder/50-unge-lager-i-protest/

50 unge læger i kitler og med stetoskopet om halsen lavede lørdag en happening på Kultorvet i København for at demonstrere imod, at lægevagten er fyret, og 1813 fra 1. januar bemandes af sygeplejersker.

»Er der en læge til stede?« stod der på lægernes plakater.

»Mange af byens borgere var slet ikke var klar over Regionsrådets beslutning om fyringen af lægevagten og ikke mindst konsekvensen heraf. Der venter Regionens borgere et chok efter 31. december,« siger en af initiativtagerne bag, kommende praktiserende læge, Frederik Liljefred, der frygter, at de svage og ældre patienter bliver taberne efter nytår.Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng
Fotograf: Flemming Lyng

Har du også læst?