Afdelinger får gratis hjemmeside til instrukser

Afdelinger får gratis hjemmeside til instrukser

Reservelæge lancerer hjemmesiden instrukser.dk, hvor sygehusafdelinger gratis kan arkivere og præsentere lægefaglige instrukser til personalet, ligesom siden kan bruges til at konvertere instrukserne, så de bliver tilgængelige på lommecomputeren

nstrukser, hvor afdelinger på sygehuse og hospitaler har beskrevet, hvordan man foretager sine undersøgelser eller kliniske procedurer, findes i mange former.Nogle steder laver afdelingen en hjemmeside til instruksen, andre steder findes den på intranettet, og atter andre har papirudgaver liggende.

Frederik Frost Nielsen, som er reservelæge på medicinsk afdeling på Sygehus Fyn i Svendborg, har sat sig for at give afdelingsinstrukserne et samlet hjemsted på internettet. Han står bag hjemmesiden instrukser.dk, der lanceres i dag. Her kan alle sygehusafdelinger gratis lægge instrukser ind og dermed på en nem måde gøre dem tilgængelige for personalet. Afdelingen får sin egen internetadresse, for eksempel www.instrukser.dk/afdeling-xyz.

Frederik Frost Nielsen fortæller, at sigtet er, at siden skal være så brugervenlig, at opdateringen vil ske nemt selv for de mindre it-kyndige læger og sygeplejersker. På den måde håber Frederik Frost Nielsen, at de yngre læger altid vil have et opdateret værktøj.

»Det er mit indtryk, at mange afdelinger allerede har en eller anden form for instrukser på enten egne hjemmesider eller som word-dokumenter. Men med den her hjemmeside har jeg ønsket at lave en service for afdelingerne, så de gratis og nemmere kan lave afdelingsinstrukser på internettet,« siger Frederik Frost Nielsen.

Behov hos yngre læger
Han har selv som yngre læge oplevet behovet for instrukser, der sikrer en ensartet behandling, men har også oplevet, at der ofte klages over, at instrukserne ikke er opdaterede.

»Derfor har det været væsentligt for mig at gøre det nemt og brugervenligt at opdaterer instrukserne,« siger Frederik Frost Nielsen.

Han fortæller, at han har indtryk af, at der på mange afdelinger har været tilløb til at digitalisere instrukserne, men når den læge, som – måske på grund af lidt hobby-indsigt i programmering og it – har stået for den elektroniske udgave af instrukserne, har forladt afdelingen, er opdateringen gået i stå.

Instrukser i lommen
Han fremhæver, at endnu en fordel ved instrukser.dk er, at siden automatisk giver adgang til at konvertere instrukserne til et format, som lommecomputerne – også kaldet pdaÂ’er – kan læse. Det sker i formatet iSilo, som også lægemiddelkataloget og medicinfortegnelsen kommer i. Derfor regner han med, at mange læger allerede har det tilhørende læse-program på deres lommecomputer. Ellers kan iSilo hentes på internettet, og programmet kan køre på både PocketPC, Palm OS og Windowsbaserede computere. Instrukserne kan ligeledes eksporteres som pdf-format.

»PdaÂ’en står efterhånden stærkt hos især yngre læger. Der findes nemlig mange gode medicinske opslagsværker til pda,« siger Frederik Frost Nielsen.

Frederik Frost Nielsen står i forvejen bag siden pdamed.dk, ligesom han er manden bag studmed.dk. Og nu har han brugt 500 ufinansierede timer på at skabe instrukser.dk. Han fortæller, at finansieringen fremover er sikret, idet han har fundet en sponsor, AstraZeneca. Det betyder dog ikke, at der bliver løn til ham selv.

»Det er ikke meningen, at jeg skal have løn ud af det her. Jeg kan bare godt lide at skabe, det er skægt. Jeg har da overvejet en kommerciel løsning, hvor afdelingerne skal betale for at være med. Men de fleste har en meget stram økonomi, og selv hvis de kunne finde nogle tusinde kroner til instrukser.dk, ville det sikkert koste dem en masse administrativt bøvl at finde dem. Mit succeskriterium er, at der kommer 10 afdelinger med, fordi det er gratis. Det vil jeg hellere have end tre afdelinger, som betaler,« siger han.

Sponsoratet fra AstraZeneca betyder, at der kommer et lille logo på alle instrukser, men derudover kommer der ikke produktannoncer på siden, lover Frederik Frost Nielsen

  • Sygehusafdelinger kan gratis bruge instrukser.dk. Dog koster det penge, hvis en afdeling ønsker et introduktionskursus til at bruge hjemmesiden. Afdelingen skal ligeledes, hvis den ønsker hjælp til at konvertere en eksisterende instruks.
  • Afdelingerne bestemmer selv sikkerhedsniveauet for, hvem der skal kunne læse de enkelte instrukser, og om det kræver login eller ej.

Har du også læst?