Yngre Læger svigter de yngste

Ugeskr Læger 2007;169(21):2045

Kære turnuskollega, kære kommende læge på kandidatdelen.

Går du med ønske om at blive øre-næse-hals-læge, anæstesiolog, pædiater eller et af de andre typisk svært tilgængelige specialer, kan du godt glemme alt om det i Danmark – det har din fagforening Yngre Læger (YL) sørget for.

I Ugeskr Læger 2007;169:1645 kan man læse, at Mette Worsøe, på vegne af YL, på et hastemøde har indgået en aftale med Lars Løkke Rasmussen – en aftale, der vil få vidtrækkende konsekvenser for YL’s yngste og kommende medlemmer.

Under overskriften “Flere speciallæger – hurtigere uddannelse” fremhæves aftalens mange “flotte” punkter om evaluering og bedre uddannelsesprogrammer, men vi ved alle, at uddannelse nedprioriteres i forhold til produktion. Jeg synes også, at man glemmer at fortælle om konsekvensen af det mest springende punkt: “Der indføres en fireårsfrist fra start på turnus til påbegyndt hoveduddannelse” med virkning fra den 1. februar 2008.

Indførelsen af denne nye regel betyder, at man kun har fire år fra turnusstart, til man skal have påbegyndt hoveduddannelse; barsel og ph.d. er dog periodeforlængende elementer, men konsekvensen er entydig: Er du ikke inden tre år efter turnus i gang med en hoveduddannelse, kan du ikke blive speciallæge. I perioden skal tillægges tid til introstilling.

Aftalen betyder også, at de to hold, der afslutter turnus 1. februar 2009 (et år efter aftalen), et hold på den gamle og et fra den nye turnusordning, skal “kæmpe” om de samme specialepladser, som andre ansøgere har haft mulighed for at bruge ti år på at erhverve kompetencer til. Konsekvensen er åbenlys: De “yngste” kan ikke komme ind på deres drømmespeciallægeuddannelse – vejen er simpelthen spærret af dem, der de sidste mange år har samlet “point”.

Lars Løkke Rasmussens bagtanke er åbenlys: I stedet for direkte tvang (et tidligere oplæg fra Bent Hansen) kan de med aftalen i stedet via indirekte tvang få læger ud i de “upopulære” specialer. Hvordan kan YL gå med til en sådan aftale?

YL vil sikkert forsvare sig med, at der var tale om ultimative krav fra regeringen, men hvad er der til hinder for, at YL opstiller ultimative krav til regeringen? Jeg synes efterhånden, at det kendetegner YL, at til trods for, at vi er i en situation, hvor der er mangel på vores arbejdskraft, og hvor vi burde kunne stille krav, “opnår” YL i stedet forringelser.

Er du studerende på kandidatdelen, og vil du et af de populære specialer, så lad være med at afslutte din uddannelse og få i stedet indlagt f.eks. en ph.d. under studiet eller tag relevante vikariater.

Er du YL og i gang med turnus og vil et af de populære specialer, så tal med din familie om muligheden for at tage din speciallægeuddannelse i Sverige eller Norge – de ønsker dig; det gør YL ikke.

Skriv under på www.studmed.dk, hvis du vil vise din utilfredshed med aftalen – 1.600 læger og studerende har allerede skrevet under.

Har du også læst?