Yngre Læger svigter de kommende almen medicinere (med YL svar)

Ugeskrift For Læger, nr 36 / 2013 – 2. september.

Overskriften henleder til et tidligere debatindlæg fra min hånd Yngre Læger svigter de yngste(1) om at Yngre Læger (YL) solgte kommende generationer til 4-års-reglen.

Som kommende almen mediciner er det i forbindelse med den netop afblæste konflikt mellem Danske Regioner og PLO blevet mig klart at Yngre Læger også svigter de kommende PLOere.

YL har i min optik spillet en alt for passiv rolle under konflikten og fik aldrig på noget tidspunkt lagt pres på regionerne. Pæne opfordringer om at vende tilbage til forhandlingsbordet var hvad man kunne løfte organisationen til.

Udefra virkede YL handlingslammede og berøringsangste. Man kunne relativt gratis været gået ind i en værdidebat når nu man ikke turde stå på mål for den fagpolitiske – f.eks. ville det have klædt YL om de havde været ude at forsvare familielægen som institution og uddannelsessted og den værdi og betydning familielægen har for det danske sundhedssystem og samfund.

I almen medicinsk regi har vi Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) som er organiseret under det videnskabelige moderselskab Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). FYAMs styrke er således uddannelse og faglighed, men har under konflikten i YLs fravær været tvunget til også at varetage en politisk rolle.

Den nu afgåede formand for PLO, Henrik Dibbern, har tidligere luftet tanken om et DU-PLO (De Unge PLOere).  Det er den tanke en gruppe yngre almen medicinere gerne vil følge, da vi tænker at de kommende almen medicineres profil vil blive skarpere hvis vi organiserer os som ”de voksne”; i et videnskabeligt fællesskab, FYAM, og et fagpolitisk fælleskab, DU-PLO.

Styrken ved et DU-PLO er at vi samlet kan tale de yngre almen medicineres sag i netop fagpoliske spørgsmål – det behøver således ikke alene at være pro-PLO. Det kunne f.eks. tænkes at PLO fremkommer med forslag og tanker vi i DU-PLO oplever favoriserer de seniore PLOere i en grad DU-PLO ikke kan støtte.

Et DU-PLO kan desuden være med til at rejse debatter, som PLO ikke tør,  samt bistå PLO i at belyse debatter rejst i PLO-regi, men som ønskes belyst i en yngre almen medicinsk kontekst. Kald det en vagthund for de kommende praktiserende læger.

Formen for et DU-PLO er ikke fastlagt, men vi forestiller os at det inkluderer hoveduddannelseslæger, såvel som endnu ikke nedsatte speciallæger i almen medicin.

Hvorvidt der skal arbejdes for at DU-PLO skal være fri af søjlen Yngre Læger og således være en “rigtig” delforening til PLO eller at DU-PLO er et stående udvalg i PLO er også til debat.

Deltag i debatten på www.du-plo.dk hvad enten du er tvivler, for eller imod tanken om et DU-PLO.

Kilde
1. Ugeskr Læger 2007;169(21):2045

Yngre Læger svarer!

re Læger Svigter de kommende almen medicinere med YL-svar
Yngre Læger svigter de kommende almen medicinere med YL-svar

Har du også læst?