Vi må gøre op med kontrolsystemet

Mit debatindlæg i Søndagsudgaven af Jyllands Posten 23.6-2013

Vi må gøre op med kontrolsystemet
Tilliden må tilbage, hvis den offentlige sektor og sundhedssystemet skal forbedres.

Selvtilfredsheden, middelmådigheden og ligegyldigheden synes desværre at være så stor, at demokratiet er ved at svækkes, mens kløften mellem politikere og vælgere synes dybere og dybere. Man foranlediges til at tænke, at danskheden har sejret demokratiet ihjel.

Hvad mener jeg med dette? Jo, vi vælgere har blandt andet ladet politikerne vedtage en ny offentlighedslov, der hæmmer offentlighedens tilsyn med myndighederne. Det vil sige, at vi som borgere nu tvinges til at vise politikerne en større tillid.

Selvsamme politikere synes i mindre og mindre grad at vise vælgerne samme form for tillid. Igennem en dekade har politikerne i skiftende regeringer stået for at øge det offentliges kontrolsystem af alt fra børnehaver til sundhedsvæsen.

Tilbage sidder desillusionerede offentligt ansatte som kontrolskema-tyranner og glemmer ”det hele menneske” og alene varetager deres egen funktion. Et hverdagseksempel: I en skadestue i Nordsjælland var ventetiderne for lange, så man måtte sætte ind. Første tanke er, at man vil søge at bedre ventetiden til gavn for patienterne.

Men nej. Ventetiden blev på magisk vis tryllet om til behandlingstiden, som først starter, når man ses af en læge eller er visiteret til f.eks. røntgenundersøgelse. I kontrolskemaernes hellige navn skal start- og sluttidspunkt registreres ikke ét sted, men tre steder.

Gjorde det nogen forskel for patienterne? Næ, ventetiden var den samme. Blev embedsapparatet gladere? Givetvis – tiden faldt jo.

En sygehuslæge bruger ca. 30 pct. af sin tid i direkte kontakt med patienterne. Det er ikke af ond vilje, det er så lidt, men det er prisen for det kontrolapparat, der er sat op af bl.a. regionerne.

Næste mål er familielægen
Næste mål for dette mistillidstogt og kontrolapparat er familielægerne. 80-90 pct. af tiden i almen praksis bruges i direkte kontakt med patienterne. 90 pct. af patienterne har en høj tilfredshed, og familielæge-systemet er billigt sammenlignet med omkringliggende lande – så hvorfor pille ved det?

Jo, regionerne ser sig selv som kunden og mener derfor, at de skal have den ultimative magt, men familielægerne har fået nok – de har lugtet lunten om øget statskontrol.

Ikke at de har noget at skjule; kvaliteten er høj, nationale retningslinjer følges, konsultationer diagnosekodes, og der laves kvalitetssikring i form af datafangst.

Modsat regionerne ser familielægerne dog ikke regionerne som kunden, men derimod patienterne. Det er dem, der betaler skatten, det er dem, der behandles – ikke embedsapparatet.

Selvfølgelig skal læger, der misbruger tilliden, og læger, der ikke følger faglige standarder, stå til ansvar herfor – sådan er det allerede.

Jeg håber, I forstår, hvorfor familielægerne er villige til den ultimative konsekvens af deres virke – at indlevere deres ydernummer.

Det handler ikke om penge, det handler om, at tiden skal forblive sammen med patienterne. At man via tillid godt kan få et godt system, og at man ved øget kontrol ikke får mere tid med kunderne, patienterne.

Regionerne har hevet kedelige enkeltsager frem af skuffen for at kaste smuds på familielægerne. Det værste, man kan anklage folk for, hvad enten man er pædagog, lærer eller læge, er fagligheden – så selvfølgelig er der ingen, der er glade for eller stolte af disse sager. Vi er også mennesker.

Men vi arbejder med mennesker og ikke maskiner, og dette er en dynamisk proces, hvor det, der høres, og det, der siges, kan misforstås, og hvor det, der det ene øjeblik virker uskyldigt, pludselig hastigt udvikler sig.

Øget arbejdsglæde
Skal vi forbedre den offentlige sektor og sundhedssystemet er det på tide med en revolution af den herskende kontroltanke. Vi må have tilliden tilbage i systemet.

Systemet må stole på, at de ansatte lægger en faglighed og en stolthed i deres arbejde, at produktiviteten via tillid kan øges gennem øget arbejdsglæde og engagement.

I stemmeboksen, f.eks. til november, må vi gøre op med denne kontroltanke – det er den eneste måde, vi som borgere kan ændre det på.

Men det er måske fint med al denne statskontrol? Fraset familielægerne har oprøret i hvert fald været tavst indtil nu

Som den tager sig ud i netavisen

Vi maÌŠ gøre op med kontrolsystemet - Læserbreve - Opinion_20130626-100447
Vi maÌŠ gøre op med kontrolsystemet – Læserbreve – Opinion_20130626-100447

Har du også læst?