Stop afdelingernes vetoret i meritsager i hoveduddannelsen

Ugeskriftet online 14. maj 2014
http://ugeskriftet.dk/debat/stop-afdelingernes-vetoret-i-meritsager-i-hoveduddannelsen

Politisk har man med ønsket om hurtigere uddannede speciallæger indført 4-års-reglen (nu 5-års-reglen) med det formål at begrænse tiden fra nyuddannet læge til færdiguddannet speciallæge. Følger vi den præmis er det fuldstændigt absurd at hoveduddannelseslæger i almen medicin forsinkes i deres hoveduddannelse på grund af afdelingers rekrutteringsproblemer.

Det forholder sig således, at har man en introduktionsstilling i ét af de fagspecialer der indgår i hoveduddannelsen i almen medicin; intern medicin, kirurgi, pædiatri, gynækologi/obstetrik eller i psykiatri kan man søge om merit for den del af hoveduddannelsen der foregår i det givne speciale.

Som det er i dag skal videreuddannelsen godkende at man har opnået de i hoveduddannelsen anførte kompetencer for det givne speciale, hvorefter det er op til de enkelte afdelinger at fritstille uddannelseslægen.

Det er som at sætte ræven til at vogte gæs at skulle lade afdelingerne fritstille hoveduddannelseslægen førend endelig merit kan gives. Vi uddannelseslæger i almen medicin er attraktive for afdelingerne. Vi skal ikke rekrutteres, men kommer som perler på en snor. Vi har en bred faglig profil og en længerevarende klinisk erfaring og vi er derigennem vant til et højt patientflow og til at træffe selvstændige beslutninger.

Jeg finder det dog urimeligt at hoveduddannelseslæger forsinkes i deres speciallægeuddannelse fordi hensynet til enkelte afdelingers rekrutteringsproblemer vægtes højere end at der uddannes speciallæger – hurtigere.

Vetoret til afdelingerne medfører også forskelsbehandling i behandlingen af meritsager. To kommende praktiserende læger, som begge har en introstilling i f.eks. intern medicin med i bagagen kan ende med at den ene bliver speciallæge på 48 medens den anden skal bruge 54 måneder., fordi den ene får merit og den anden ikke. Selv om de formelle kompetencer er opnået i introduktionsstillingen begge tilfælde.

Lad vetoretten for merit alene være op til de regionale videreuddannelser – det vil sikre en fair og ensartet behandling af hoveduddannelseslægerne i almen medicin.

Har du også læst?