Lægekonflikten vil nu blive optrappet

Debatindlæg i Politikens netavis: 30. maj 2013: http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1982415/laegekonflikten-vil-nu-blive-optrappet/

Bragt i politikken den 29. maj: Lægekonflikten vil nu blive optrappet

Kære patient,

Undskyld, hvis vi – de praktiserende læger – gør livet besværligt for dig efter den 1. september. Det er ikke personligt og det handler ikke om jer, eller det gør det faktisk – indirekte.

Vi har en fortrolighed når vi sidder over for hinanden i konsultationen – det er et lukket rum, hvor vi i fællesskab søger at finde en løsning på dine helbredsproblemer. I konsultationen afstemmes løsningen dels med dine forventninger, men også af lægens kendskab til mulige løsninger og begrænsninger. Det siger sig selv at 2 ens problemer ikke altid kan og skal løses ens – for godt nok kan 2 problemer ligne hinanden, men 2 patienter er heldigvis aldrig ens.

Nu er der konflikt. En konflikt vi gerne vil understrege ikke er lægernes ønske. Regionerne opsagde overenskomsten. 4 timer senere kom sundshedministeren med et lovforslag. Dette bestyrkede de forhandlingsberettigede i de praktiserende lægers organisation – PLO – i at der aldrig fra regionernes side havde været et reelt ønske om at forhandle – for det er da pudsigt at ministeren kan strikket et lovforslag sammen på 4 timer.

Nu handler konflikten om lovforslaget, som PLO ser mange gode hensigtserklæringer i, men ministerens lovløsning er uspiselig. Af flere grunde. Aftaleretten er sat ud af spil endda på flere planer. Dels i relationen mellem almen praksis og regioner og kommuner, men også aftaleretten i konsultation mellem patient og læge ser vi som truet. Med ministerens lovforslag åbnes det lukkede rum – konsultationen – så myndighederne vil kunne se med. Derudover kan regionerne nu diktere den løsning lægen og patienten før fandt i fællesskab og det uafhængigt af om den passer til den enkelte patients forventninger eller behov, eller om lægen finder den fagligt begrundet. Med lovforslaget kan løsningen dikteres, så den alene passer regionens behov, hvor hensynet altså ikke nødvendigvis er faglig eller patientbegrundet.

Udsigten er at konflikten nu optrappes yderligere, hvilket skyldes at vi, de almen praktiserende læger, ikke kan se et samarbejde med regionerne under de vilkår sundhedsministeren og regionerne har aftalt helt uden om almen praksis. Derfor lægges der op til at de praktiserende læger indleverer deres ydernummer, altså deres ”licens” med regionerne. Det betyder at der fra 1. september vil være brugerbetaling til almen praksis.

Vi vil gerne undskylde besværet, men husk vi kæmper også for jer patienter og jeres fremtidige behandling og for trygheden i det lukkede rum – konsultationen.

Vi håber på jeres forståelse.
Som den tog sig ud på Politikens hjemmeside

Mit debatindlæg på Pol.dk
Mit debatindlæg på Pol.dk

Har du også læst?