Hepatitis B-vaccination af landets medicinstuderende

Ugeskr Læger 2005;167(42):4011

Pæ min hjemmeside – www.studmed.dk – en hjemmeside for medicinstuderende i hele landet – havde vi i efteråret en længere debat omkring hvorvidt vi som studerende bær have krav på at blive hepatitis B-vaccineret (HBV). Det blev i debatten klart, at der ved de tre fakulteter er forskellig politik vedr. tilbud om vaccination som en del af den lægevidenskabelige uddannelse. Os bekendt bliver de studerende ved København Kommunes klinikudvalg samt Rigshospitalets klinikudvalg tilbudt vaccination, mens de studerende i Københavns Amts klinikudvalg samt studerende ved universiteterne i Odense eller Ã…rhus ikke modtager et lignende tilbud.

I Norge tilbydes alle lægestuderende en HBV-vaccination.

Dette udmyntede sig i en underskriftindsamlling på www.studmed.dk, hvor 508 medicinstuderende fra hele landet skrev under på den baggrund, at vi som studerende ikke finder det rimeligt med denne forskelsbehandling m.h.t. en forholdsvis vigtig vaccination. Enten er der grund til at vaccinere os studerende eller også er der ikke! Når praksis er, at man vaccinerer i Norge samt ved to klinikudvalg under Københavns Universitet, må dette skyldes at man mener, det er rationelt at vaccinere os studerende: Vores holdning støttes af Hepatitis Foreningen ved Erling Olsen: “Hepatitis Foreningen vil gerne støtte den holdning at alt sundhedspersonale herunder medicinstuderende vaccineres mod hepatitis B. Vi har ofte kontakt med sundhedspersonale, der har været ude for en stiklæsion eller en blodkontakt, der kan medføre en smitterisiko, og efter vores mening ved ikke alle hvornår der er tale om en smitterisiko. Derfor vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter”.

Artiklen “Stikuheld blandt medicinstuderende på Københavns Universitet” [1] konkluderer desuden: “Vaccination mod hepatitis B bør overvejes tilbudt alle studerende, før de starter på klinisk træning” og artiklen “Stikuheld blandt sundhedspersonale” [2] føger op: “På den baggrund synes tiden at være inde til, at danske medicinstuderende ved start på den kliniske procedureorienterede uddannelse bliver tilbudt hepatitis B-vaccination. Så vil vi inden for en overskuelig periode have den første kohorte af danske læger, der er beskyttet mod HBV.”

Derfor har jeg på vegne af de 508 medunderskrivere sendt et brev til de tre dekaner, de tre studienævn, samt til de tre medicinerråd ved de tre universiters sundhedsvidenskabelige fakulteter med opfordring til at indføre en sådan vaccination.

Som det anbefales forestiller vi os, at de studerende tilbydes vaccination, inden de starter i deres første klinik; evt. i forbindelse med de klinikforberedende kurser.

Som Hepatitis Foreningen skriver: “… vil det være et både menneskeligt og Økonomisk tiltag til gavn for alle parter”.

På vegne af 508 medunderskrivere.

Litteratur

  1. Jepsen MP, Schmidt E. Stikuheld blandt medicinstuderende på Københavns Universitet. Ugeskr Læger 2003;165:2275-9.
  2. Krogsgaard K. Stikuheld blandt sundhedspersonale. Ugeskr Læger 2003;165:2273.

Har du også læst?