Et visionsløst overenskomstudkast. Svar af Bruno Meldgaard

Ugeskrift for læger 14. marts 2014: http://ugeskriftet.dk/debat/frederik-liljefred-m-fl-et-visionsloest-overenskomstudkast <<<— Inkl svar af Bruno Meldgaard, PLO formand

Af Frederik Liljefred og Anne Louise Born Sylvest

DU-PLO mener, at der skal stemmes Nej til overenskomstudkastet.

Der er flere elementer i udkastet, som bekymrer de kommende praktiserende læger, men særligt afsnittet omkring decentralisering og lokale aftaler vækker bekymringer.

Med decentralisering og lokale aftaler, ser vi en tendens til at regioner og kommuner vil have flere opgaver, men vil have løst opgaverne inden for en uændret økonomi.

Som man kan læse på hjemmesiden du-plo.dk, er de kommende praktiserende læger også bekymrede for, at tilgængeligheden i almen praksis reduceres, fordi de opgaver kommunerne ønsker løst er i samme tidsrum, som patienterne efterspørger lægerne i konsultationen.

Økonomiloftet finder DU-PLO højst foruroligende. Almen praksis er under hårdt pres for at overtage opgaver fra hospitalsvæsenet -ikke mindst fordi det kan gøres billigere i almen praksis frem for på hospitalet. Der følger bare ikke betaling med til de ekstra opgaver, da nærværende overenskomstudkast foreskriver, at de skal klares inden for økonomiloftet. De praktiserende læger skal med andre ord påtage sig flere opgaver uden at modtage betaling herfor. Det kan i værste fald gå ud over kvaliteten af arbejdet og føre til udbrændthed hos de praktiserende læger.

Det er et meget stort valg og ansvar man tager på sine egne og kommende kollegaers vegne langt ud i fremtiden. Konsekvenserne af denne overenskomst er uoverskuelige særligt med økonomiloft og opgaveglidning indregnet i rammen.

Har du også læst?