De raske bliver syge -de syge sjofles

Frederiksborg Amts Avis 9. november 2013, 1. sektion, side16

AKUTTELEFON 1813: Region Hovedstadens lappeløsninger kan ende med at flytte ressourcerne fra de syge til de raskere. Flytte dem fra de hospitalskrævende til de ikke-hospitalskrævende.

Af Frederik Liljefred, Kommende Praktiserende læge Birkerød

De raske bliver syge -de syge sjofles.
Det ligner mere og mere konsekvensen efter den 31. december, hvor Region Hovedstaden har fyret lægevagten. Akuttelefonen 1813, eller tryghedstelefonen blandt læger kaldet, er Region Hovedstadens nye alternativ. En sygeplejerske-visiteret telefon, hvor borgerne skal henvende sig med akut sygdom fra 1.
Januar 2014.

Den opgave det er at sortere i alle telefon-henvendelserne, skal nu varetages af en sygeplejerske med et seksugers kursus. Imidlertid viser erfaringer fra England, at et lignende skift i telefonvisitationen medførte en øgning på 46 procent flere henvendelser i skadestuerne. Der er lignende erfaringer i Sverige og Holland.

Her små to måneder før start er der kun besat 50 procent af de opslåede sygeplejerskestillinger og 30 procent af lægestillingerne. Stillingannoncerne har været genopslået flere gange. I ren panik forsøger Region Hovedstaden nu at sikre dækningen ved at beordre allerede ansat personale på de forskellige sygehusafdelinger til at varetage behandlingsopgaven i 1813.
De seneste meldinger er, at alle henvendelser vedrørende børn i alderen 0-12 år, som via 1813 vurderes at have behov for en lægelig vurdering i Nordsjælland, skal ses af læger ansat ved børneafdelingen på Hillerød.

Lyder som kvalitetsløft
For menigmand kan det måske lyde som et kvalitetsløft. Børnelæger har jo forstand på børn. Problemet er dog, at børnelæger har speciale i syge børn, som skal behandles på sygehuset , ikke på syge børn, som de præsenterer sig uden for sygehuset.  Det er altså til de indlagte børn, vi skal bruge børnelægernes kompetence.

Region Hovedstadens igangsatte lappeløsninger kan ende med at flytte ressourcerne fra de syge til de raskere. Flytte dem fra de hospitalskrævende til de ikke-hospitalskrævende.
Dertil kommer, at man som skatteyder må frygte, at sundhedsbudgettet vil vælte. Når en patient ses og vurderes på sygehuset, så øges de diagnostiske muligheder. En fredelig øvre luftvejsinfektion mistolkes måske som en lungebetændelse med blodprøver, røntgenbilleder og anden overdiagnostik til følge.
Igen kan man frygte at ikke kun lægefaglige, men også diagnostiske ressourcer flyttes fra de syge til de raskere.

Det er trist, unødvendigt og fordyrende, men ikke desto mindre Region Hovedstadens prioritering.

Formanden for de danske børnelæger har været ude og ytre sin bekymring vedrørende akuttelefonen 1813, men det har Region Hovedstanden valgt ikke at lytte til.

Projektet skal gennemføres -vel underbygget eller ej. Patienterne er gidslerne, og politikernes og deres magtvælde de egenrådige. Det er magtmisbrug af værste skuffe.

Har du også læst?